Schaal van Beaufort

Bf.

gemiddelde snelheid over 10 minuten

benaming KNMI uitwerking boven land en bij mens uitwerking boven zee
Knopen km/h
0 1 < 0-1 stil rook stijgt recht of bijna recht omhoog spiegelglad
1 1 ~ 3 1-5 zwak windrichting goed af te leiden uit rookpluimen kleine golfjes, geschubd oppervlak
2 3 ~ 7 6-11 zwak wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt kleine, korte golven
3 7 ~ 11 12-19 matig opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer kleine golven, breken, schuimkopjes
4 11 ~ 17 20-28 matig papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer golven iets langer, veel schuimkoppen
5 17 ~ 22 29-38 vrij krachtig bladeren van bomen ruisen, gekuifde golven op meren en kanalen, vuilcontainers waaien om matige golven, overal schuimkoppen, af en toe opwaaiend schuim
6 22 ~ 28 39-49 krachtig problemen met paraplu's en hoeden waaien af grotere golven, schuimplekken, vrij veel opwaaiend schuim
7 28 ~ 34 50-61 hard het is lastig tegen de wind in te lopen of te fietsen golven worden hoger, beginnende schuimstrepen
8 34 ~ 41 62-74 stormachtig twijgen breken van bomen, voortbewegen zeer moeilijk matig hoge golven, schuimstrepen
9 41 ~ 48 75-88 storm schoorsteenkappen en dakpannen waaien weg, kinderen waaien om, takken breken af, alleen zwaluwen en eenden vliegen nog hoge golven, rollers, zicht wordt slechter door schuimvlagen
10 48 ~ 56 89-102 zware storm grote schade aan gebouwen, volwassenen waaien om, bomen raken ontworteld, vogels blijven aan de grond zeer hoge golven, zee wordt wit van het schuim, overslaande rollers, verminderd zicht
11 56 ~ 64 103-117 zeer zware storm grote schade aan bossen extreem hoge golven, zee geheel bedekt met schuim, sterk verminderd zicht
12 > 64 >117 orkaan verwoestingen lucht is vol met verwaaid water en schuim, zee volkomen wit, vrijwel geen zicht meer